PROHACCP - produkty wykrywalne, produkty HACCP


Dane rejestrowe:

PROHACCP Sp. z o.o. z siedzibą w Cedzyna 1d, 25-900 Kielce
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000351322
REGON 260412422
NIP: PL6572848639
Kapitał zakładowy 5000 PLN

Dane kontaktowe:

PROHACCP Sp. z o.o.
ul. Domaszowska 143
25-420 Kielce
Tel: 41 343 10 74
Kom: 514 03 95 02
Fax: 41 260 72 72
Mail: biuro@prohaccp.pl

Napisz do nasProdukty wykrywalne testowane na wykrywaczach firmy LOMA loma logo