PROHACCP - produkty wykrywalne, produkty HACCP


Combo-detektor zintegrowany z wagą

Więcej informacji o wykrywaczach metali na www.loma.com

Wykrywacz metali

Masz zabawną historię z Twojej firmy? Chciałbyś przy pomocy komiksu utrwalić swoim pracownikom procedury lub instrukcje z zakresu bezpieczeństwa żywności? Napisz maila na biuro@prohaccp.pl, a być może narysujemy Twoją historię/instrukcję/procedurę.Produkty wykrywalne testowane na wykrywaczach firmy LOMA loma logo