PROHACCP - produkty wykrywalne, produkty HACCP


5 KONTROLA PRODUKTU

 1. PROJEKTOWANIE I ROZWÓJ PRODUKTÓW
  • (Propozycje: 0)
 2. ETYKIETOWANIE
  • (Propozycje: 0)
 3. KONTROLA ALERGENÓW
  • (Propozycje: 0)
 4. AUTENTYCZNOŚĆ, OŚWIADCZENIA I KONTROLA POCHODZENIA
  • (Propozycje: 0)
 5. PAKOWANIE
  • (Propozycje: 0)
 6. INSPEKCJA I BADANIA LABORATORYJNE PRODUKTU
  • (Propozycje: 0)
 7. WYDANIE PRODUKTU
  • (Propozycje: 0)


Produkty wykrywalne testowane na wykrywaczach firmy LOMA loma logo