PROHACCP - produkty wykrywalne, produkty HACCP


2 PLAN BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI – HACCP

WYMÓG PODSTAWOWY
Przedsiębiorstwo musi posiadać w pełni wdrożony iskuteczny plan bezpieczeństwa żywności oparty na zasadach HACCP określonych w Kodeksie żywnościowym.

 1. ZESPÓŁ DS BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI HACCP – KODEKS ŻYWNOŚCIOWY ETAP 1
  • (Propozycje: 0)
 2. PROGRAMY WARUNKÓW WSTĘPNYCH
  • (Propozycje: 0)
 3. OPIS PRODUKTU – KODEKS ŻYWNOŚCIOWY ETAP 2
  • (Propozycje: 0)
 4. OKREŚLENIE ZAMIERZONEGO ZASTOSOWANIA – KODEKS ŻYWNOŚCIOWY ETAP 3
  • (Propozycje: 0)
 5. OPRACOWANIE SCHEMATU PRZEBIEGU PROCESU – KODEKS ŻYWNOŚCIOWY ETAP 4
  • (Propozycje: 0)
 6. WERYFIKACJA SCHEMATU PRZEBIEGU – KODEKS ŻYWNOŚCIOWY ETAP 5
  • (Propozycje: 0)
 7. LISTA WSZYSTKICH POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z POSZCZEGÓLNYMI ETAPAMI PROCESU, ANALIZA ZAGROŻEŃ I UWZGLĘDNIENIE ŚRODKÓW KONTROLI ZIDENTYFIKOWANYCH ZAGROŻEŃ – KODEKS ŻYWNOŚCIOWY ETAP 6, REGUŁA 1
  • (Propozycje: 0)
 8. OKREŚLENIE KRYTYCZNYCH PUNKTÓW KONTROLI (CCP) – KODEKS ŻYWNOŚCIOWY ETAP 7, REGUŁA 2
  • (Propozycje: 0)
 9. USTALENIE KRYTYCZNYCH LIMITÓW DLA KAŻDEGO PUNKTU CCP – KODEKS ŻYWNOŚCIOWY ETAP 8, REGUŁA 3
  • (Propozycje: 0)
 10. USTALENIE SYSTEMU MONITOROWANIA KAŻDEGO PUNKTU CCP – KODEKS ŻYWNOŚCIOWY ETAP 9, REGUŁA 4
  • (Propozycje: 0)
 11. USTALENIE PLANU DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH – KODEKS ŻYWNOŚCIOWY ETAP 10, REGUŁA 5
  • (Propozycje: 0)
 12. USTALENIE PROCEDUR WERYFIKACJI – KODEKS ŻYWNOŚCIOWY ETAP 11, REGUŁA 6
  • (Propozycje: 0)
 13. DOKUMENTACJA HACCP I EWIDENCJONOWANIE – KODEKS ŻYWNOŚCIOWY ETAP 12, REGUŁA 7
  • (Propozycje: 0)
 14. REWIZJA PLANU HACCP
  • (Propozycje: 0)


Produkty wykrywalne testowane na wykrywaczach firmy LOMA loma logo