PROHACCP - produkty wykrywalne, produkty HACCP


BRC - GLOBALNA NORMA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI - WYMOGI

Niniejsza sekcja strony PROHACCP ma na celu ułatwienie Państwu znalezienia produktów pomagających wypełnić poszczególne wymogi normy BRC.Naszym długoterminowym celem jest dostarczenie firmom spożywczym wszystkiego co jest potrzebne do zwiększenia bezpieczeństwa żywności. Zdajemy sobię sprawę że droga do tego celu jest jeszcze daleka, ale codziennie wsłuchując się w Państwa potrzeby i wczytując się w wymagania przed Państwem stawiane będziemy starali się uzupełniać naszą ofertę o kolejne produkty, co będziecie mogli Państwo obserwować poprzez wzrost ilości propozycji przypisanych do poszczególnych wymogów BRC.

 1. ZAANGAŻOWANIE KADR KIEROWNICZYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA
  • (Propozycje: 0)
 2. PLAN BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI – HACCP
  • (Propozycje: 0)
 3. SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI
  • (Propozycje: 0)
 4. NORMY DOTYCZĄCE ZAKŁADU
  • (Propozycje: 6)
 5. KONTROLA PRODUKTU
  • (Propozycje: 0)
 6. KONTROLA PROCESU
  • (Propozycje: 0)
 7. PERSONEL
  • (Propozycje: 0)


Produkty wykrywalne testowane na wykrywaczach firmy LOMA loma logo